Peter Fischli David Weiss, Pilze (Mushrooms), 1998, Projection, 162 color slides, Kunsthaus Zürich, Vereinigung Zürcher Kunstfreunde, Gruppe Junge Kunst, 1999, © 2006 Peter Fischli David Weiss